ELA DESIGN  Proiectare Arhitectura si Rezistenta Sigla    
home
utile
portofoliu
contact


 • Certificatul de urbanism
 • Proiectul pentru obtinerea autorizatiei de construire
 • Proiect pentru obtinerea autorizatiei de demolare
 • Faze de proiectare
FAZE DE PROIECTARE
  Nr.
crt.
FAZA DE
PROIECTARE
OBIECTIVE: CONTINUT: ONORARIU
(%)
  1 ANTEPROIECTUL

•  Propunerea solutiilor de ansamblu, coordonate cu conditiile urbanistice, prevederile legislatiei în vigoare si cu mijloacele financiare ale investitorului;

•  documentatii ce prezinta solutii de arhitectura si tehnice, estimari ale costului si duratei executiei

•  stabilirea temei de proiectare

15
  2 PROIECTUL
TEHNIC (PT)

•  Intocmirea documentatiilor ce includ conceptia de realizare a unui obiectiv de investitii, pe baza carora se executa lucrarile de constructii autorizate, se urmareste si se controleaza calitatea acestora.

•  proiecte tehnice pe specialitati: arhitectura, structura de rezistenta si instalatiile aferente constructiei (piese scrise si desenate)

•  listele cu cantitatile de lucrari si materiale (antemasuratorile)

•  caietele de sarcini.

40
  2.1 PAC

•  Intocmirea documentatiilor necesare pentru obtinerea avizelor/acordurilor si autorizatiei de construire, impuse prin Certificatul de Urbanism

•  fise tehnice si documentatii cu extrase din proiectele tehnice pe specialitati pentru obtinerea avizelor incluse în ACORDUL UNIC;

•  proiectul pentru autorizatia de construire - P.A.C.

10
  3 DETALIILE DE
EXECUTIE ( DE)

•  Asigurarea cu detalii care sa respecte întocmai proiectul tehnic, autorizatia de construire, prescriptiile regulamentare în vigoare, cerintele investitorului si coordonarea acestor detalii cu antreprenorii si furnizorii.

•  documentatii de detaliu necesare pe parcursul executiei.

30
  4 URMARIREA
DE SANTIER
SI RECEPTIA
LUCRARILOR
EXECUTATE

•  In deplinirea obligatiilor privind prezenta arhitectului (proiectantului) pe santier, conform legislatiei în vigoare (Legea 10/1995, Legea 50/1991 republicata si Legea 184/2001 republicata).

•  verificarea conformitatii lucrarilor de executie cu autorizatia de construire;

•  participarea la certificarea fazelor determinante stabilite prin programul de urmarire a calitatii executiei prevazut în PT;

•  stabilirea solutiilor de remediere a eventualelor erori de proiectare;

•  participarea la receptia lucrarilor executate.

5

  © Ela Design 2004 - 2024